Stralen en schooperen

Het straalmiddel wordt vanuit een straalketel door een slang gevoerd en verlaat deze via een straal nozzle. De snelheid van het straalmiddel is met perslucht instelbaar. Handmatig stralen kent geen beperkingen ten aanzien van werkstukken, te verwijderen vervuiling en reinheidsgraad.

Het vakmanschap van de straler bepaalt in hoge mate de kwaliteit. De straler oefent invloed uit op straalafstand, straaldruk en gelijkmatigheid van de straalbeweging.

Stralen wordt uitgevoerd in een afgesloten en goed afgezogen ruimte waarbij de straler beschermende kleding, geluidsbescherming en een helm draagt. Om een minimum aan afval van straalmiddel te genereren, gebruiken we staalgrit als straalmiddel. Dit straalmiddel wordt na de inslag op het werkstuk gerecupereerd, gezuiverd met een zeef en een stofafzuiging. Daarna wordt het opnieuw onder druk gebracht en hergebruikt. Door het herhaaldelijk inslaan van het staalgrit op stalen stukken verkleint de staalkorrel waardoor hij uiteindelijk zijn slagkracht verliest. Door regelmatige toevoeging van nieuw staalgrit krijgen we een homogeen mengsel dat een egaal oppervlak mogelijk maakt. Het staalstralen zorgt ook voor minder stof dan het zandstralen.

Om een optimale hechting te bekomen met de eindafwerking, wordt het materiaal gestraald tot een zuiverheidsgraad, norm SA1, SA2, SA 2½, SA3. Indien de constructie moet worden gemetalliseerd dient men echter ook tot een bepaalde ruwheidsgraad RA te komen, wat nodig is voor de hechting metallisatie en in functie van de dikte van de metallisatie laag.

Straalcabine

Wij hebben een straalcabine van 6 x 20 meter
Onze spuitcabines variëren van zijn 5,5 x 18 tot 7 x 20 meter